Wat als u controle krijgt?

De overheid, meerbepaald de FOD-WASO, zal er de komende weken op toezien dat de nodige maatregelen werden getroffen in uw bedrijf en dat de opgelegde verplichtingen voor veilig werken worden nageleefd. Hoe kan u zich voorbereiden op zo’n controle?

Checklist preventie coronavirus (Covid-19)

Controlelijst

  • De FOD-WASO heeft een checklist opgesteld ter preventie van het coronavirus (Covid-19). Deze checklist zal worden gebruikt bij controles in bedrijven.
  • Het doel van de checklist is om na te gaan of wordt voldaan aan alle opgelegde maatregelen die als doel hebben de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan.
  • we maakten een controlelijst waar je kan van gebruik maken om te controleren of je zowel administratief als operationeel aan alle maatregelen voldoet. Door deze lijst af te vinken kan je er zeker van zijn dat alle maatregelen worden nageleefd. Ook krijg je een makkelijk een inzicht in welke acties je eventueel nog moet ondernemen.
  • Hieronder kan u de checklist van de FOD-WASO downloaden, evenals  onze controlelijst. Met die twee documenten heb je alvast een basisstramien voor het naleven van alle regels en verplichtingen.

Nuttige links bij het afwerken van de controlelijst

  • Een voorbeeld van een hygiëneplan vind je hier
  • Meer informatie over preventiemaatregelen en de arbeidsrechtelijke gevolgen vind je op deze link
  • Een generieke gids om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan kan je hier downloaden
  • Meer informatie over Covid-19 tijdens de Ramadanperiode vind je op deze link
  • Deze pdf bevat de Belgische normen voor het zelf maken van een mondmasker
  • Meer algemene informatie over corona maatregelen vind je op deze website