Verkoops- en leveringsvoorwaarden

Veilig verder is een initiatief van opleidingscentrum Sios om bedrijven te helpen bij de heropstart van de activiteiten tijdens de coronacrisis. Op deze site worden producten aangeboden van leveranciers die samen dit platform ondersteunen. De leveringsvoorwaarden en de verkoopsvoorwaarden van de producten in de webwinkel vind je hieronder:

Verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden mondmaskers: klik hier

Verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden handontsmetting en desinfecterende spray:

Verkoopsvoorwaarden Rubbens

1. Het ledig goed blijft steeds eigendom van Rubbens Gebroeders BVBA, zodat niemand het recht heeft onze flessen of kruiken voorzien van ons merk of onze benaming, te gebruiken voor andere producten dan deze van ons huis afkomstig.
2. Het bedrag der facturen is contant betaalbaar, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op onze
rekening die op de factuur staat.
3. Bij gebreke aan betaling op vervaldag der factuur is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag met 15% verschuldigd, met een minimum van EUR 100. Dit bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, alsook een interest van 12% per jaar. De eventuele kosten
van aanmaning, ontvangstkaarten en wisselbrieven zijn lastens de schuldenaar.
4. Ingeval zich tussen de datum van bestelling en deze der levering onzer koopwaar enige wijziging in de taksheffing zou voordoen, behoudt Rubbens Gebroeders BVBA zich het recht voor de bestelling der nog niet geleverde koopwaren als ontbonden te
aanzien door kennisgeving daaromtrent binnen de 14 dagen.
5. De aanvaarding van onze bestelbons, leveringsbons of facturen impliceert de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden, bij uitsluiting van alle andere.
6. Eventuele klachten over onze koopwaren moeten op schriftelijke wijze geformuleerd worden en moeten – om
ontvankelijk te zijn – toekomen binnen de vijf dagen na datum van levering.
7. Alle verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de betaling. 8. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.