Controlelijst voor winkels

De overheid, meerbepaald de FOD-WASO, zal er de komende weken op toezien dat de nodige maatregelen werden getroffen in uw winkel en dat de opgelegde verplichtingen voor veilig werken worden nageleefd. Dit geldt niet enkel voor de winkelruimte, maar ook voor de ruimtes waar geen klanten komen. Hoe kan u zich voorbereiden op zo’n controle?

Checklist preventie coronavirus (Covid-19) voor winkels

Controlelijst

  • De FOD-WASO heeft een checklist opgesteld ter preventie van het coronavirus (Covid-19). Deze checklist zal worden gebruikt bij controles in bedrijven, dus ook in winkels.
  • Het doel van de checklist is om na te gaan of wordt voldaan aan alle opgelegde maatregelen die als doel hebben de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan.
  • we maakten een controlelijst waar u kan van gebruik maken om te controleren of u zowel administratief als operationeel aan alle maatregelen voldoet. Door deze lijst af te vinken kan u er zeker van zijn dat alle maatregelen worden nageleefd. Ook krijgt u een makkelijk inzicht in welke acties u eventueel nog moet ondernemen.
  • Hieronder kan u de checklist van de FOD-WASO voor bedrijven downloaden, evenals  onze controlelijst voor winkels. Met die twee documenten heb je alvast een basisstramien voor het naleven van alle regels en verplichtingen.

Nog nood aan beschermingsmateriaal?

Bij Veilig Verder bieden we via onze partners ook mondmaskers, handontsmetting, oppervlakte ontsmetting en zuilen met een handpomp aan. Deze zaken zijn belangrijk bij de heropstart en vind je terug op onze webshop.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Nuttige links bij het afwerken van de controlelijst

  • Een voorbeeld van een hygiëneplan vind je hier
  • Meer informatie over preventiemaatregelen en de arbeidsrechtelijke gevolgen vind je op deze link
  • Een generieke gids om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan kan je hier downloaden
  • Meer informatie over Covid-19 tijdens de Ramadanperiode vind je op deze link
  • Deze pdf bevat de Belgische normen voor het zelf maken van een mondmasker
  • Meer algemene informatie over corona maatregelen vind je op deze website